DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis
 

Darbuotojų grupė 2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.) 2018 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)
 Vadovai  1440  1733
 Specialistai  766  792
 Darbininkai  600  581


2018 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius 77 žm.,
iš jų darbininkai - 65 žm., specialistai - 12 žm.
2018 m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis 612 Eur.