DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis
 

Darbuotojų grupė 2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.) 2017 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.) 2017 m. II ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.) 2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.) 2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)
 Vadovai  1440  1011 1272 1450 2000
 Specialistai  836  792 822 840 832
 Darbininkai  590  500 617 668 672


2017 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius 62 žm.,
iš jų darbininkai - 50 žm., specialistai - 12 žm.
2017m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis 534 Eur.

2017m.II ketv.vidutinis darbuotojų skaičius 72 žmonės,
iš jų darbininkai - 63 žm., specialistai - 12 žm.
2017m.II ketv. vidutinis darbo užmokestis 633 eur.

2017m.III ketv.vidutinis darbuotojų skaičius 76 žmonės,
iš jų darbininkai - 77 žm., specialistai - 13žm.
2017m.III ketv. vidutinis darbo užmokestis 690 eur.

2017m.IVketv.vidutinis darbuotojų skaičius 84 žmonės,
iš jų darbininkai - 72 žm., specialistai - 12 žm.
2017m.IV ketv. vidutinis darbo užmokestis 630eur.