DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis
 

Darbuotojų grupė 2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.) 2017 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)
 Vadovai  1440  1011
 Specialistai  836  792
 Darbininkai  590  500


2017 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius 62 žm.,
iš jų darbininkai - 50 žm., specialistai - 12 žm.
2017m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis 534 Eur.