KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas - siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri, todėl UAB „Kelranga“, užtikrindama savo veiklos viešumą ir skaidrumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas - užkirsti kelią korupcijai atsirasti bendrovės veikloje.
Susidūrę su pažeidimais ar galimai neteisėtais bendrovės darbuotojų veiksmais praneškite elektroniniu paštu: info@kelranga.lt arba telefonu (8 343) 71735. Bendrovė garantuoja konfidencialumą ir bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.