KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS POLITIKA

Kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika
2013-02-04

Keliais ir gatvėmis naudojamės kiekvienas iš mūsų ir nuolatos tikimės aukščiausios kokybės, nes kelio kokybė tiesiogiai proporcinga mūsų saugumui, patogumui, optimalaus laiko naudojimui bei kasdieninių verslo ar asmeninių reikalų tvarkymui. Pagrindinis UAB „Kelranga“ tikslas – teikti kokybiškas naujų kelių ir gatvių įrengimo, esamų gatvių ir kelių remonto bei priežiūros paslaugas, elektros tinklų bei apšvietimo įrenginių įrengimo darbus. Taip pat siekdami gerinti estetinę ir ekologinę aplinkos būklę teikiame aplinkos tvarkymo, apželdinimo bei kapinių tvarkymo paslaugas.

Siekiame šių ilgalaikių tikslų:

  • Tenkinti viešųjų ir privačiųjų klientų poreikius.
  • Pasirinkti patikimus, atsakingus partnerius bei subrangovus. Vykdyti nuolatinį esamų partnerių vertinimą, taip pat ieškoti naujų, potencialių partnerių.
  • Įmonės veikloje taikyti ir diegti optimaliausias bei naujausias technologijas, metodus bei darbo priemones.
  • Ugdyti sąmoningą, atsakingą darbuotoją, skatinti nuolatinį tiek profesinį, tiek asmenybinį tobulėjimą. Nuolatos pabrėžti asmeninę kiekvieno darbuotojo atsakomybę.
  • Užtikrinti taupų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, rengti ir įgyvendinti priemones gamtos taršai mažinti.
  • Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, rūpintis jų sveikata ir gerove, iškilus incidentams suteikti visapusišką pagalbą, visose darbo situacijose pašalinti arba kiek įmanoma sumažinti profesinę riziką.

Aukščiausioji vadovybė sukūrė, įgyvendino ir nuolat gerina integruotą vadybos sistemą, atitinkančią  LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, LST 1977:2008 (BS – OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus. Vadovybė įsipareigoja laikytis visų įmonės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų.

Integruota politika yra viešas dokumentas, aukščiausioji vadovybė politiką periodiškai aiškina darbuotojams, todėl integruota politika žinoma ir suprantama organizacijoje.

Bendrovė periodiškai peržiūri vykdomą politiką, vadovaujasi jos nuostatomis ir nustato konkrečius bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei uždavinius.