PRANEŠKITE APIE PROBLEMĄ

Pastebėjote problemą?
Informuokite mus apie pastebėtą problemą užpildydami žemiau pateiktus laukus:

Problema susijusi su:
Pastebėtos problemos vieta (Gatvė, namo numeris ar kitas orientyras):
 
Apibūdinkite pastebėtą problemą:
(Trumpai aprašykite pastebėtą problemą, nurodykite kuo tikslesnius orientyrus, pagal kuriuos mūsų darbuotojams būtų lengviau surasti probleminę vietą.)
 
Prašome užrašyti savo kontaktinius duomenis, kuriais būtų galimi susisiekti ir pranešti apie priimtą sprendimą dėl problemos sprendimo:
Jūsų vardas: