Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė

2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

Vadovai

1440 1450

Specialistai

766 879

Darbininkai

600 700

2018 m.  vidutinis darbuotojų skaičius 98 žm.,
iš jų darbininkai -65 žm., specialistai – 14 žm.
2018m.  vidutinis darbo užmokestis 748 Eur.

Skambinti
Žemėlapis