Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė

2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

2023 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

Vadovai

4500 4500

Specialistai

2273 2835

Darbininkai

1757 1963

2023 m.  vidutinis darbuotojų skaičius 116 žm.,
iš jų darbininkai -101 žm., specialistai – 15 žm.
2023m.  vidutinis darbo užmokestis 1819 Eur.

Skambinti
Žemėlapis