Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė

2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

Vadovai

4500 4500

Specialistai

1716 2273

Darbininkai

1200 1757

2022 m.  vidutinis darbuotojų skaičius 116 žm.,
iš jų darbininkai -101 žm., specialistai – 15 žm.
2022m.  vidutinis darbo užmokestis 1576 Eur.

Skambinti
Žemėlapis