Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė

2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)

Vadovai

2500 2500

Specialistai

1440 1474

Darbininkai

900 1097

2020 m.  vidutinis darbuotojų skaičius 96 žm.,
iš jų darbininkai -83 žm., specialistai – 13 žm.
2020m.  vidutinis darbo užmokestis 1106 Eur.

Skambinti
Žemėlapis