Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos sveikatos politika

Keliais ir gatvėmis naudojamės kiekvienas iš mūsų ir nuolatos tikimės aukščiausios kokybės, nes kelio
kokybė tiesiogiai proporcinga mūsų saugumui, patogumui, optimalaus laiko naudojimui bei kasdieninių
verslo ar asmeninių reikalų tvarkymui. Pagrindinis UAB „Kelranga“ tikslas – teikti kokybiškas naujų
kelių ir gatvių įrengimo, esamų gatvių ir kelių remonto bei priežiūros paslaugas, elektros tinklų bei
apšvietimo įrenginių įrengimo darbus. Taip pat siekdami gerinti estetinę ir ekologinę aplinkos būklę
teikiame aplinkos tvarkymo, apželdinimo paslaugas.
Siekiame šių ilgalaikių tikslų:
• Tenkinti viešųjų ir privačiųjų klientų poreikius.
• Pasirinkti patikimus, atsakingus partnerius bei subrangovus. Vykdyti nuolatinį esamų partnerių
vertinimą, taip pat ieškoti naujų, potencialių partnerių.
• Įmonės veikloje taikyti ir diegti optimaliausias bei naujausias technologijas, metodus bei darbo
priemones.
• Ugdyti sąmoningą, atsakingą darbuotoją, skatinti nuolatinį tiek profesinį, tiek asmenybinį
tobulėjimą. Nuolatos pabrėžti asmeninę kiekvieno darbuotojo atsakomybę.
• Užtikrinti taupų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, rengti ir įgyvendinti priemones gamtos
taršai mažinti.
• Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, rūpintis jų sveikata ir gerove, iškilus
incidentams suteikti visapusišką pagalbą, visose darbo situacijose pašalinti arba stengtis kiek
galima sumažinti profesinę riziką.
Aukščiausioji vadovybė sukūrė, įgyvendino ir įsipareigoja nuolat gerinti integruotą vadybos sistemą,
atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2008 (BS – OHSAS
18001:2007) standartų reikalavimus.
Integruota politika yra viešas dokumentas, aukščiausioji vadovybė politiką periodiškai aiškina
darbuotojams, todėl integruota politika žinoma ir suprantama organizacijoje.
Bendrovė periodiškai peržiūri vykdomą politiką, vadovaujasi jos nuostatomis ir nustato konkrečius
bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei uždavinius.

Visas dokumentas: Politika_2018.pdf

Skambinti
Žemėlapis