Finansinė ataskaita​ 2023

BALANSAS Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis TURTAS ILGALAIKIS TURTAS 1003400 913518 NEMATERIALUSIS TURTAS Plėtros darbai Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės Kitas nematerialusis turtas Sumokėti avansai…

Finansinė ataskaita​ 2022

BALANSAS Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis TURTAS ILGALAIKIS TURTAS 913518 787061 NEMATERIALUSIS TURTAS Plėtros darbai Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės Kitas nematerialusis turtas Sumokėti avansai…

Finansinė ataskaita​ 2021

BALANSAS Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis TURTAS ILGALAIKIS TURTAS 787061 480122 Nematerialusis turtas Materialusis turtas 779511 469272 Finansinis turtas 7550 10850 Kitas ilgalaikis turtas TRUMPALAIKIS TURTAS 2659186 1999431 Atsargos 179308…

Finansinė ataskaita​ 2020

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais,…

Finansinė ataskaita​ 2019

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais,…

Finansinė ataskaita​ 2018

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais,…

Finansinė ataskaita​ 2017

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais,…

Finansinė ataskaita​ 2016

UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais,…

Finansinė ataskaita​ 2015

UAB “Kelranga“ 2015 m. metinis pranešimas UAB „Kelranga‘‘- yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo jos įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Lietuvos…

Skambinti
Žemėlapis